Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Referát bytový

Tlačivá - nájomný byt financovaný s podporou štátu / Bytové domy - Armádna 274, Jesenského 355
 Tlačivá - nájomný byt financovaný s podporou štátu  Bytové domy - Armádna 274, Jesenského 355.pdf (564.2 kB) (564.2 kB)

Tlačivá - nájomný byt vo vlastníctve Mesta Jelšava / Bytové domy - Armádna 704, 273, 275, 9. mája 331, 334 ( účinné od 01.05.2018 )
 Tlačivá - nájomný byt vo vlastníctve Mesta Jelšava  Bytové domy - Armádna 704, 273, 275, 9. mája 331, 334 ( účinné od 01.05.2018 ).pdf (716.3 kB) (716.3 kB)

Referát sociálnych vecí a školstva

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada poskytovanie sociálnej služby
 vyhlasenie-o-majetku.pdf (53.6 kB) (53.6 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 lekarsky-nalez.pdf (117.2 kB) (117.2 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 socalna služba.pdf (444.3 kB) (444.3 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-SS.pdf (270.5 kB) (270.5 kB)

Referát výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s § 35 zákona č. 50/1976 Zb.
 navrh_na_umiestnenie_stavby.pdf (197 kB) (197 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona
č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho.pdf (186.8 kB) (186.8 kB)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 5, 6 vyhl. Č. 453/2000 Z.z.
 ohlasenie_drobnej_stavby_stavebnych_uprav_udrziavacich_prac.pdf (192.7 kB) (192.7 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 ziadost_dodatocne_stavebne_povolenie.pdf (196.9 kB) (196.9 kB)

Žiiadosť o povolleniie na odsttráneniie sttavby podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona, v súlade s § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
 ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf (271.7 kB) (271.7 kB)

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia- skúšobná prevádzka stavby - §84 SZ
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_skusobnu_prevadzku.pdf (205.4 kB) (205.4 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dok.pdf (197.7 kB) (197.7 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 ziadost_stavebne_povolenie.pdf (197.1 kB) (197.1 kB)

Zmena v spôsobe užívania stavby – ohlásenie stavebnému úradu
 zmena_uzivania_stavby.pdf (191.2 kB) (191.2 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie MZZO
 žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie MZZO_.pdf (396 kB) (396 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie a povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
 ziadost o udelenie suhlasu na umestnenie a povolenie MZZO_.pdf (395.1 kB) (395.1 kB)

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
 Dok1.pdf (81.5 kB) (81.5 kB)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka