Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Úradná tabuľa

Pozvánka na 4. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v stredu 27. marca 2019Vytlačiť
 

Pozvánka na 4. plánované zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční  v stredu  27. marca  2019  so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ 


 
 

Vodná stavba „Jelšava - Vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri štadióne“Vytlačiť
 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019Vytlačiť
 

EP7-1.jpg

 

 Informácie - http://www.minv.sk/?volby-ep


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie - Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Žiadosť o súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov-chovateľovVytlačiť
 


 
 

Zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10Vytlačiť
 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP a Mesto Jelšava upozorňuje obyvateľov, že v dňoch 06. 11. 2018, 07. 11. 2018 a 08. 11. 2018 boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10. Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok prispieva ku znečisťovaniu ovzdušia doprava a lokálne vykurovanie budov tuhými palivami. Žiadame obyvateľov, aby na spaľovanie pevného paliva používali iba na to určené palivo. Spaľovanie odpadu v domácom prostredí je zakázané.      

Zvýšené koncentrácie prachových častíc majú nepriaznivé  účinky na ľudské zdravie ako aj podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek. Odporúčame obmedziť vetranie v čase inverzie i pohyb vo vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým ľuďom.       Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na území SR sú online dostupné na stránke www.shmu.sk.


 
 

Komunálne voľby 2018 Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Volebné okrsky.pdf Volebné okrsky.pdf (48.4 kB)

 
 

Záverečné stanovisko - „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020.“ Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zrušení upozornenia pred závažnou smogovou situáciou Vytlačiť
 


 
 

DO POZORNOSTI VLASTNÍKOM NEHNUTEĽNOSTÍ Vytlačiť
 


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Oznam - Mesto Jelšava a firma Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota žiada obyvateľov o zabezpečenie prejazdu nákladných vozidiel firmy Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota počas vývozných dní odpadu správnym parkovaním osobných motorových vozidiel obyvateľov.Vytlačiť
 


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste Jelšava 2019Vytlačiť
 


 
 

Do pozornosti vlastníkom nehnuteľnostíVytlačiť
 

Mesto Jelšava, ako správca daní upozorňuje vlastníkov nehnuteľností u ktorých došlo k zmene vlastníctva k nehnuteľnostiam v priebehu roka 2018 a to nadobudnutím nehnuteľností kúpnou zmluvou, v rámci dedičského konania alebo  predaj nehnuteľností, že sú v zmysle zákona č. 585/2004 Z.z. v znení neskorších doplnkov a zmien povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností  v termíne do 31.01.2019.

                Tlačivá daňového priznania a bližšie informácie budú poskytnuté na Mestskom úrade v kancelárii č. 26, alebo elektronicky na  financie@jelsava.sk.                                                                  


 
 

Plán zberu TKO a SZ v meste JelšavaVytlačiť
 


 
 

Vzhľadom k tomu, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. a vyhlášky č. 31/2003 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( § 5 odst.1 a 2 ) dochádza aj v našom meste k prideľovaniu orientačných čísiel, upozorňujeme občanov na povinnosť bezplatnej výmeny občianskych preukazov.Vytlačiť
 

UPOZORNENIE Upozorňujeme obyvateľov na povinnosť bezplatnej výmeny občianskych preukazov. Ako sme už niekoľkokrát informovali, že aj v našom meste sa do informačných systémov adries doplňovali orientačné čísla, ktoré boli určené každému bytovému domu aj rodinnému domu, v údajoch uvedených v občianskych preukazoch dochádza k zmene resp. doplneniu. Znamená to, že k súpisnému číslu sa uvádza aj orientačné číslo. Vzhľadom k tomu je povinnosťou každého obyvateľa zosúladiť správnosť údajov vo svojich dokladoch totožnosti. Táto výmena resp. zmena je oslobodená od poplatku a spravidla by sa mala vykonať do 30 dní od vykonania zmeny (doplnenie do registrov adries sa vykonalo v mesiaci júl 2018). Občiansky preukaz je možné vybaviť denne počas stránkových hodín na Okresnom riaditeľstve PZ, oddelení dokladov v Revúcej, Ul. Remeselnícka. Zároveň upozorňujeme obyvateľov, že každý rodinný aj bytový dom musí byť označený okrem súpisného čísla aj orientačným číslom (plechová tabuľka v červenom ráme a s červeným orientačným číslom). Každému rodinnému aj bytovému domu boli v minulosti takéto tabuľky s orientačnými číslami pridelené, ak ich však niektorý rodinný či bytový dom nemá, je potrebné to nahlásiť na tunajší MsÚ (p, Bc. Sabonovej).


 
 

Mesto Jelšava opätovne získalo Pečať rozvoja obcí a miestVytlačiť
 

pecat.jpg


 
 

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste JelšavaVytlačiť
 

propagaciaKS.jpg

Súbor na stiahnutie propagaciaKS.pdf propagaciaKS.pdf (1.2 MB)

 
 

Prepravná služba „ Sociálny taxík ˮ Vytlačiť
 


 
 

Ako nakladať so stavebným odpadom? Vytlačiť
 


 
 

Oskar bez bariér 2016Vytlačiť
 

                                                                              Vyhrali sme!  
                                                                    Oskar bez bariér 2016 


Mesto Jelšava sa prihlásilo do súťaže ZMOS „Oskar bez bariér 2016“. Prihlásiť sa mohli mestá i obce, ktoré poskytujú svojim obyvateľom sociálne služby, a to inovatívne, rôznorodé, či poskytované viacerým skupinám obyvateľov.   
Jelšavu sme nominovali za kompexnosť poskytovaných sociálnych služieb v  r. 2016 a v ostatných troch rokoch. Mesto podporuje totiž už vyše 10 rokov prácu terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Od r. 2015 je prevádzkovateľom Komunitného centra Jelšava. Budovu komunitného centra v predchádzajúcich rokoch zrekonštruovalo a vybavilo, čím zachránilo ďalšiu historickú pamiatku v centre mesta. Zapojilo sa do oboch národných projektov, podporujúcich komunitné centrá a prevádzkovalo komunitné centrum z vlastných prostriedkov v čase medzi oboma projektami. Mesto zrekonštruovalo z vlastných zdrojov kuchyňu zariadenia opatrovateľskej služby. Toto zariadenie prevádzkuje od r. 2002. Odvtedy prebehli rekonštrukčné práce v kotolni, práčovni, sušiarni. Došlo k výmene podlahovej krytiny, úpravám suterénu, výmene nábytku. Zariadenie bolo vybavené polohovateľnými posteľami. Mesto opravilo budovu denného stacionára na Teplickej ulici, kde spoločnosť SENIOR HOME, n. o. poskytuje od 1.1.2017 sociálnu službu 60 – tim seniorom.

 
Veľmi nás všetkých potešilo, že sa mesto Jelšava ocitlo v nominácii na hlavnú cenu spoločne s mestami Brezno a Nitra. Predstavitelia mesta boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazov na 28. sneme ZMOS v Bratislave.  

Večer 17.5.2017 nás v Inchebe čakalo prekvapenie – mesto Jelšava totiž vyhralo!  

Ocenenie – sošku Oskar bez bariér 2016 – mesto Jelšava prevzal p. primátor z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a predsedu ZMOS Michala Sýkoru.   

Sme radi, že si výberová komisia všimla pokrok a napredovanie v sociálnych službách pre všetky vekové kategórie – pre deti, dospelých i seniorov. Zohľadnili ťažkú situáciu mesta čo sa týka nezamestnanosti a odkázanosti obyvateľov na poberanie dávky v hmotnej núdzi i to, že mesto nahrádza nedostatok zamestnávateľov v tomto regióne a stovky ľudí zamestnáva v rámci aktivačných prác, menších obecných služieb, dobrovoľníckych prác a projektov, podporovaných ÚPSVR Revúca. Všetkým zúčastneným nám dobre padlo takého morálne ocenenie našej spoločnej práce.  
 
Ing. Janka Švecová – odborný pracovník Komunitného centra Jelšava 

 


 
 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja Vytlačiť
 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka