Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Aktuality - všeobecné oznamy

Odpis - Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 


 
 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník Vytlačiť
 


 
 

Dňom 30. júla 2018 bol v územnom obvode okresu Revúca vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarovVytlačiť
 


 
 

Vzhľadom k tomu, že v zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. a vyhlášky č. 31/2003 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( § 5 odst.1 a 2 ) dochádza aj v našom meste k prideľovaniu orientačných čísiel, upozorňujeme občanov na povinnosť bezplatnej výmeny občianskych preukazov.Vytlačiť
 

UPOZORNENIE Upozorňujeme obyvateľov na povinnosť bezplatnej výmeny občianskych preukazov. Ako sme už niekoľkokrát informovali, že aj v našom meste sa do informačných systémov adries doplňovali orientačné čísla, ktoré boli určené každému bytovému domu aj rodinnému domu, v údajoch uvedených v občianskych preukazoch dochádza k zmene resp. doplneniu. Znamená to, že k súpisnému číslu sa uvádza aj orientačné číslo. Vzhľadom k tomu je povinnosťou každého obyvateľa zosúladiť správnosť údajov vo svojich dokladoch totožnosti. Táto výmena resp. zmena je oslobodená od poplatku a spravidla by sa mala vykonať do 30 dní od vykonania zmeny (doplnenie do registrov adries sa vykonalo v mesiaci júl 2018). Občiansky preukaz je možné vybaviť denne počas stránkových hodín na Okresnom riaditeľstve PZ, oddelení dokladov v Revúcej, Ul. Remeselnícka. Zároveň upozorňujeme obyvateľov, že každý rodinný aj bytový dom musí byť označený okrem súpisného čísla aj orientačným číslom (plechová tabuľka v červenom ráme a s červeným orientačným číslom). Každému rodinnému aj bytovému domu boli v minulosti takéto tabuľky s orientačnými číslami pridelené, ak ich však niektorý rodinný či bytový dom nemá, je potrebné to nahlásiť na tunajší MsÚ (p, Bc. Sabonovej).


 
 

Usmernenie k vypaľovaniu trávy a suchých porastov Vytlačiť
 

plagát


 
 

Mesto Jelšava opätovne získalo Pečať rozvoja obcí a miestVytlačiť
 

pecat.jpg


 
 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste Jelšava Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Jelšava 2018.pdf Jelšava 2018.pdf (123.5 kB)

 
 

Plán zberu TKO a SZ v meste JelšavaVytlačiť
 


 
 

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste JelšavaVytlačiť
 

propagaciaKS.jpg

Súbor na stiahnutie propagaciaKS.pdf propagaciaKS.pdf (1.2 MB)

 
 

Prepravná služba „ Sociálny taxík ˮ Vytlačiť
 


 
 

Nové bývanie v JelšaveVytlačiť
 

letak2.jpg


 
 

Ako nakladať so stavebným odpadom? Vytlačiť
 


 
 

Oskar bez bariér 2016Vytlačiť
 

                                                                              Vyhrali sme!  
                                                                    Oskar bez bariér 2016 


Mesto Jelšava sa prihlásilo do súťaže ZMOS „Oskar bez bariér 2016“. Prihlásiť sa mohli mestá i obce, ktoré poskytujú svojim obyvateľom sociálne služby, a to inovatívne, rôznorodé, či poskytované viacerým skupinám obyvateľov.   
Jelšavu sme nominovali za kompexnosť poskytovaných sociálnych služieb v  r. 2016 a v ostatných troch rokoch. Mesto podporuje totiž už vyše 10 rokov prácu terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Od r. 2015 je prevádzkovateľom Komunitného centra Jelšava. Budovu komunitného centra v predchádzajúcich rokoch zrekonštruovalo a vybavilo, čím zachránilo ďalšiu historickú pamiatku v centre mesta. Zapojilo sa do oboch národných projektov, podporujúcich komunitné centrá a prevádzkovalo komunitné centrum z vlastných prostriedkov v čase medzi oboma projektami. Mesto zrekonštruovalo z vlastných zdrojov kuchyňu zariadenia opatrovateľskej služby. Toto zariadenie prevádzkuje od r. 2002. Odvtedy prebehli rekonštrukčné práce v kotolni, práčovni, sušiarni. Došlo k výmene podlahovej krytiny, úpravám suterénu, výmene nábytku. Zariadenie bolo vybavené polohovateľnými posteľami. Mesto opravilo budovu denného stacionára na Teplickej ulici, kde spoločnosť SENIOR HOME, n. o. poskytuje od 1.1.2017 sociálnu službu 60 – tim seniorom.

 
Veľmi nás všetkých potešilo, že sa mesto Jelšava ocitlo v nominácii na hlavnú cenu spoločne s mestami Brezno a Nitra. Predstavitelia mesta boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazov na 28. sneme ZMOS v Bratislave.  

Večer 17.5.2017 nás v Inchebe čakalo prekvapenie – mesto Jelšava totiž vyhralo!  

Ocenenie – sošku Oskar bez bariér 2016 – mesto Jelšava prevzal p. primátor z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a predsedu ZMOS Michala Sýkoru.   

Sme radi, že si výberová komisia všimla pokrok a napredovanie v sociálnych službách pre všetky vekové kategórie – pre deti, dospelých i seniorov. Zohľadnili ťažkú situáciu mesta čo sa týka nezamestnanosti a odkázanosti obyvateľov na poberanie dávky v hmotnej núdzi i to, že mesto nahrádza nedostatok zamestnávateľov v tomto regióne a stovky ľudí zamestnáva v rámci aktivačných prác, menších obecných služieb, dobrovoľníckych prác a projektov, podporovaných ÚPSVR Revúca. Všetkým zúčastneným nám dobre padlo takého morálne ocenenie našej spoločnej práce.  
 
Ing. Janka Švecová – odborný pracovník Komunitného centra Jelšava 

 


 
 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja Vytlačiť
 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka